Ninjutsu

忍者

にんじゃ

VYZNÁNÍ NINDŽI

 

Zmizím a ztratím se v noční temnotě;

své tělo změním ve dřevo nebo kámen;

propadnu se do země a budu procházet stěnami či zavřenými dveřmi.

Budu létat jako pták, proměním se v rybu a budu žít pod vodou.

Budu mnohokrát zabit, avšak nepřijdu při tom o život.

 Změním svůj obličej a vzhled nebo se stanu neviditelným, dokážu chodit mezi lidi, aniž by mne postřehli. Jsem NINJA.

 

Mými rodiči jsou nebesa a země.

Mým domovem je mé tělo.

Mou silou je má věrnost.

Mým kouzlem je můj výcvik.

Můj život i má smrt je moje dýchání.

Mé tělo je sebeovládání.

Mé oči jsou slunce a měsíc.

Mé uši jsou jemnost a citlivost.

Mým zákonem je sebezáchova.

Mou silou je přizpůsobivost.

Mou ambicí je plné využití každé příležitosti.

Mým přítelem je moje mysl.

Mým nepřítelem je neopatrnost.

Mou ochranou je správně provedená akce.

Mými zbraněmi je cokoli, co existuje.

Mou strategii  je být vždy o krok vpředu.

Má cesta je NINJUTSU.

 

忍術

にんじゅつ

 

 

Tato přísaha byla zkopírována z knížky Tygří svitek ninjů z Koga.