Strečink

Strečink, první část

Novotný Petr

2.4.2009

 

Strečink je velice důležitý pro všechny odvětví sportu,včetně bojového umění..

Měl by být neoddělitelnou součásti, každého tréninku a to v průběhu začátku i na konci a nevylučuje se ho použít v samotném průběhu cvičení.

 

V poslední době, ne sice všude, se zapomíná a neprovádí se dostatečně důsledně, především i z vlastních zkušenostech mohu říct, že úroveň je nízká. Především ho málo kdo umí opravdu tak dobře vysvětlit jak by se měli určité cviky provádět, spíše si ani neuvědomují, že při špatném procvičení samého strečinku, který se takto bude procvičovat hrozí zdravotní problémy a komplikace, která se samozřejmě neobjeví hned, ale i přesto se mohou vyskytnout.

 

Můj osobní názor je takový, že když se dobře před samotným cvičením zahřejeme a provedeme bud nějaký strečink konkrétně specifický k danému cvičení, či už komplexní kterým protáhneme cele tělo, nejenom že se nám bude lépe cvičit ale předejde se tak zbytečně k úrazu a nataženi nebo přetažení svalstva či už šlach a jejích úponu.

Potom samotné cvičení má větší hodnotu.

 

Sami musíte vědět, že je potom mnohem jednoduší provádění cviku, než kdybyste nebyli zahřátí a protaženi.

Další neoddělitelnou součástí je dýcháni. Pokud budeme sice provádět strečink dobře, ale nebudeme u toho dýchat správně, ztrácí  procvičovaný cvik svůj význam.

 

Samotnému strečinku se už věnuji od doby co jsem začal bojová umění.

Toto je  můj stručný názor a pohled na věc.

 

 

Strečink, druhá část

Novotný Petr

3.4.2009

 

Strečink by měl trvat minimálně 15 až 25 min.Tato doba by měla být dostačující k tomu, aby jste byli dobře protaženi a mohli tak zahájit samotné cvičení.

Samozřejmě může doba strečinku být i delší a může tak nahradit celý trénink.

Je důležité přesně vědět co budeme na tréninku cvičit a dá se tak upravit strečink jen na konkrétní partie těla, které budou zatěžována.V každém případě je lepší se zahřát pokud  možno celkově, taky je rozhodující jakou máme dobu samotného cvičení.

  

Pokud se budete protahovat komplexně dbejte nato, aby jste začínali od horní časti těla a to od hlavy ke spodní časti těla.

Ted by se někdo mohl zeptat proč zrovna od hlavy a ne od noh, je to proste, už od  doby kdy bylo zjištěno jakým způsobem proudí v těle krevní oběh, se tímto způsobem zrychlí krevní oběh a rychleji dojde k prohřátí celého těla.

 

Nechci tím říct, že budete-li se protahovat jen ve spodní nebo střední časti těla bude něco špatně. Jak už jsem se zmínil záleží na samotném tréninku co budete cvičit a jaký k tomu máte časový prostor.

 

Ted by mohl někdo namítnout na co strečink, když venku při obraně provedeme dané cviky bez toho aniž by jsme se museli protahovat .

Tím právě, když pravidelně cvičíme strečink a patřičné techniky, které opakujeme a zdokonalujeme se v takovém případě, kdy je použijeme se zabrání k poškození dané části těla. Ano může dojít ke zranění, ale nemusí to mít takové následky jako u člověka, který  pravidelně necvičí.

 

Přeji všem mnoho zdaru při cvičení.