Hsing-i chuan
Xing Yi Quan, Hsing-I, Xin I Quan
形意拳

Celý název zní - Sin Yi Liu Che Čchuan.

Můžete se také setkat s tímto zápisem - Xin Yi Quan (zde se jedná o anglický přepis).

Hsing-i chuan patří do skupiny Nej-tia, tedy vnitřních stylů společně s Tai chi a Pa-kua. Hsing-i chuan využívá v sestavách přímý (horizontální) směr. Je z vnitřních stylů nejtvrdší a nejrychlejší.

V překladu znamená Šest sladění mysli a vůle.

Jedná se o sladění mezi:

Srdce (mysl) s vůlí (pozornosti)

Čchi se silou

Ruce s nohama

Lokty s koleny

Ramena s boky.

 

Pět prvků (Wu Xing) = pět úderů

Jedná se o pět krátkých sestav, které se učí jako první a mají sloužit k naučení se základním pohybům, postojům, úderům a blokům. Po zvládnutí těchto sestav se pokračuje nácvikem zvířecích sestav (viz níže).

 

Kov = sekový (pchi)

Voda = nárazový (peng, beng)

Dřevo = provrtávající (cuan, zuan)

Oheň = petardový (pchao)

Země = horizontální (cheng, heng).

 

Sestavy

Obsahuje 10 nebo 12 sestav (záleží kde se vyučuje)

10 forem - opice, kůň, had, kohout, vlaštovka, krahujec, pštros, aligátor, orel, medvěd.

Jedná se o zvířecí sestavy, ale nepleťte si je se styly vnějšími jako je třeba o Hung gar. Jedná se o úplně jiné sestavy a navíc zvířecí pohyby zde nejsou tak moc patrné.

12 forem - Shi Er Xing

1. Long Xing - Dragon (Drak)

2. Hu Xing - Tiger (Tygr)

3. Hou Xing - Monkey (Opice)

4. Ma Xing - Horse (Kůň)

5. tuo Xing - Crocodile (Krokodýl)

6. Ji Xing - Rooster (Kohout)

7. Ying Xing - Aquila (Orel)

8. Xiong Xing - Orso

9. Tai Xing - Tai Bird (Pták Tai - Fénix)

10. She Xing - Snake (Had)

11. Yao Xing - Sparrow Hawk (Krahujec)

12. Yan Xing - Swallow (Vlaštovka).

 

Zbraně

 

V Hsing-i se učí také sestavy se zbraněmi. Patří sem tyto zbraně:

Dlouhá tyč - kun (gun)

Krátká xin yi tyč - sin i kun (xin yi gun)

Rovný meč - ťian (jian)

Šavle - tao (dao)

Kopí - čchiang (qiang)

Malířské štětce s kroužky na prsty.

 

Zajímavosti

Umění Hsing-i čchuan nejvíce ovlivnilo karate stylu Goju-ryu, ale i ostatní styly.