Čchi kung

Cvičení Čchi-kungu má především zdravotní efekt. Dá se také ale využít i jako bojová aplikace při talku na vitální body. Tuhle část čchi kungu, ale neznám, tak o ni zatím nebudu moc psát. Zatím zde budu uveřejňovat jen vhodné odkazy.

 

Qigong - cviky pro práci s vnitřní energií

Zdeněk Kurfürst

Ukázka z knihy.

Jedním z cvičení, která mohou napomomoci dosažení harmonie je čínský qigong (čchi-kung).

Termín qigong je složen ze dvou slov:

Qi - je pojem, který znamená vzduch nebo kyslík, ale v užším smyslu označuje energii. I když existuje několik druhů qi, není tato energie tím, za co je obvykle považována. Není to druh elektrické ani tepelné energie, ani žádný jiný druh běžné energie. Qi je velmi jemná esence, nezbytná k existenci všeho živého.

Život je udržován dvěma základními energetickými aspekty:

a) energií kosmickou, která je charakteru jangu - tedy jang qi.

b) energií zemskou, která je charakteru jin - tedy jin qi.

Toto vychází z filozofického konceptu o dvou vzájemně se doplňujících protikladech jin a jang, které tvoří nedělitelnou jednotu. Aby něco mohlo existovat, musí v sobě zároveň obsahovat oba energetické póly v určitém, proměnlivém poměru. Síla kosmická a síla zemská vstupují do těla mimo jiné skrze proces dýchání a výživu. Z toho lze usuzovat, že vnitřní energií qi můžeme prostřednictvím těchto činností také aktivovat a násobit.

Pro správnou funkci organismu je třeba, aby oba póly, jin i jang, byly v harmonii. Nastane-li nerovnováha, výsledkem mohou být zdravotní psychické i fyzické problémy.

Slovo gong je výraz pro kultivaci a ovládání sebe sama.

Qigong je tedy kultivace a řízení vnitřní energie.

Cvičení Qigong umožňují lepší proudění vnitřní energie qi v tzv. meridiánech, energetických kanálech, kterými je protkáno celé tělo. Je mnoho druhů a tříd cvičení qigong (napr. taoistický, pro bojová umění, buddhistický, léčebný apod.).

Také je několik způsobů, jak se qigong rozděluje, ale nejjednodušším způsobem je rozdělení na pohybový a statický.

Pohybový qigong vychází z koncentrace mysli během pohybu, kdy dochází k toku energie qi v závislosti na stupni této koncentrace. Principem je tedy kombinace  vnějšího pohybu s vnitřním klidem - soustředěním, což vede k tomu, že pohyb je klidný jako hora. Za určitý druh pohybového qigongu je často považován např. Tai Ji Quan.

Naproti tomu nehybné formy qigong jsou velmi podobné ve svém principu jógovým ásanám. tento druh qigongu vychází z předpokladu, že v těle při správné koncentraci nastává samovolný zesílený pohyb energie qi. Principem je kombinace vnějšího klidu (nehybnosti) s vnitřním pohybem (dějem), což se projeví, při udržení správné koncentrace, regulací dechu a budováním vntřní síly.

Podle obtížnosti a způsobu práce s vnitřní energií qi je možno rozdělit cvičení qigong na tzv. Wai Gong (Wai Kung - vnější kultivace), který je lehčí na zvládnutí a výsledky jsou snáze dosažitelné, a na tzv. Nei gong (Nei Kung - vnitřní kultivace), jehož zvládnutí je velmi obtížné, ale výsledky jsou mnohem větší. Provádění Nei Gong, ale vyžaduje vedení skutečného znalce (učitele), protože při provádění chybného cvičení se můžete místo posílení sami ohrozit.

 

Konec ukázky.

 

 

Zajímavé články o cvičení Čchi-kungu od mistra Vincenta Čchua můžete nalézt na stránkách Tai-chi Zlín:

www.taijizlin.cz/