Hinduismus

Hinduismus, jedno z nejstarších náboženství, vznikl před více než 500 lety v Indii. Jeho zakladatelem nebyl jedinec, ale postupně se v něm sloučily různé pradávné náboženské představy. Dnes existuje mnoho různých hinduistických skupin nebo sekt, které sice třeba uctívají stejná hinduistická božstva, ale nemají stejnou víru. Přesto však většina hinduistů věří, že lidé mají duši, která neumírá s nimi, ale stěhuje se z jednoho těla do druhého. Lidé, kteří žijí správně, se znovu narodí ve vyšší formě. Naopak zlé skutky vedou k tomu, že se člověk vrátí na zemi jako zvíře nebo hmyz. Nutnosti zrodit se znovu se dá uniknout tím, že každý následující život se žije lépe. Tím se dosáhne stavu mókša. Hinduisté se dělí do kast (skupin), které jim předem určují postavení ve společnosti. Existují pravidla, která určují, jak se mezi sebou mohou příslušníci různých kast mísit, vdávat a ženit. Dnes je na světě asi 660 miliónů hinduistů. Žijí hlavně v Indii a východní Africe.

Bohové

Ve starých indických básních, napr. v Mahabharátě, se vypráví o bozích a jejich zápasu se zlem. Mnoho hinduistických bohů je mezi sebou spřízněno. Ačkoliv většinou má každý hinduista svého boha, který je mu nejmilejší, tři bohové - Višnu, Bráhma, a Šíva - jsou důležitější než ostatní. Višnu, udržovatel světa a života, se zjevuje v deseti různých podobách. Dvě nejznámnější jsou Ráma a Kršna.

 

Šíva ničitel vládne nad životem a smrtí všeho na zemi. Hinduisté věří, že když Šíva tančí, tvoří nový život.

Višnu nastoluje řád a mír na světě.

Bráhma stvořitel má čtyři hlavy, které naznačují, že má vědomosti o všem.

 

Buddhistické svátky

Hólí

dvoudenní jarní svátek

Džanmáštani

Svátek na počest Kršny. Je na rozhraní srpna a září.

Dašahra

10 dní v září nebo říjnu.

Diváli

Svátek světel

Nový rok
Svátky chrámu

Drží se jednou do roka.