Buddhismus

Buddhismus - čínsky čan, japonsky zen.

Zazen - meditace v sedu.

 

Jedno z nejrozšířenějších světových náboženství buddhismus, má svůj počátek v Indii v době asi před 2500 lety. Stále se rozrůstalo a šířilo a dnes má více než 300 miliónů vyznavačů, ponejvíce v Asii. Všichni buddhisté následují učení Buddhy, jehož jméno znamená "osvícený". Buddha se narodil asi r. 563 př.Kr. Původně se jmenoval Siddhárta Gautama a byl to bohatý princ, který se velmi trápil kvůli utrpení všeho na světě. Opustil svůj majetek i rodinu a začal cestovat a meditovat. Po třech letech se mu dostalo osvícení, neboli úplného pochopení, stal se mnichem a začal své myšlenky předávat druhým.

Buddhisté věří, že se každý znovu narodí po smrti svého starého těla. To, čím, nebo kým v novém životě bude, určuje karma. Karma je souhrn všech dobrých i zlých skutků, jichž se člověk dopustil v předešlém žovotě. Buddhisté touží po dosažení dokonalého míru - stavu, kterému se říká nirvána. Buddha učil, že nirvány se dá dosáhnout sledováním vznešené osmidílné cesty: Správností názorů, záměrů, řeči, činností, žití, úsilí,dbalostí a soustředění.

Hlavní knihou buddhismu je: 24 pravd Buddhových.

Buddhistické svátky

Den Bódhi

Den, kdy se Gautama stal Buddhou.

Parinirvána

Buddhův přechod do nirvány.

Vesak (Vesaka) Púdža

třídenní svátky při nichž se připomínají hlavní události Buddhova života.

Den Dharmačakra

Den, kdy Buddha pronesl první kázání.

 

Kolo života

Buddhisté sdílejí s hinduisty víru v tzv. kolo života, nazývané též kolo zákona. Je to nekonečný cyklus narození a nových narození, do něhož se dostanou lidé, kteří ještě nevstoupili do nirvány. Osm paprsků kola má buddhistům připomínat vznešenou osmidílnou cestu.

 

SOTOZEN

Škola Mistra Kaisena

www.sotozen.cz

S Mistrem Kaisenem jsem se mohl osobně setkat na přednášce spojenou s meditací - Úvod do zenové meditace. Konala se 6.10.2006 v Aule Ostravské univerzity na Českobratrské ulici v Ostravě.

Přednáška byla zajímavá, meditace pro mě byla utrpením, protože kdo není zvyklý na sezení v lotosovém sedu tak má problém. Od Mistra Kaisena mám i autogram, každému kdo jej požádal o autogram tak napsal nějakou moudrost. Problém jem že to napsal francouzsky takže jsem si to musel nechat přeložit. Ale to co mi napsal zde uvádět nebudu.

Mistr Kaisen je přímým následníkem linie učitelů až po Bodhidharmu z kláštera Šaolin.