Apoštolové

1. Pavel

2. Jakub (Ježíšův bratr)

3. Matouš (sťat mečem)

4. Bartoloměj (ukřižován)

5. Jakub Alfeův (ukřižován)

6. Filip (ukřižován)

7. Šimon Kananejský (ukřižován)

8. Tadeáš (zastřelen šípy)

9. Jakub Zebedeův (sťat mečem)

10. Tomáš (zabit oštěpem)

11. Petr (ukřižován)

12. Ondřej (ukřižován)

13. Jan (zemřel přirozenou smrtí).

14. Jidáš (zradil Ježíše, oběsil se).

Poznámka: První dva apoštolové Pavel a Jakub byli Ježíšovi první učedníky a neřadí se mezi prvních 12 apoštolů. Jidáš se tedy bere za 13.apoštola, který zradil Ježíše.